Hráčský příspěvek /HP/ na sezónu 2017-2018

14.09.2017 12:58

HP -Jedná se o příspěvek aktivního hráče SK Semily, kterým člen přispívá na chod celého klubu, jeho rozvoj a na náklady spojené s údržbou a provozem sportovního zařízení a nákladů spojených s činností jednotlivých mužstev (náklady na údržbu a pronájem hracích a tréninkových ploch, dopravu, rozhodčí, startovné, náhrad trenérům a obnovu a údržbu základní výstroje hráčů a tréninkové pomůcky) a případně na část nákladů na soustředění.  ČP se  použije na platbu členských příspěvků FAČR

Výběr příspěvků od hráčů provede výhradně trenér nebo vedoucí mužstva dle soupisky mužstva, na převzatou částku vydá hráči na požádání příjmový doklad nebo zasláním na účet klubu číslo

43-7971000267/0100  VS- datum narození hráče

Stanovená výše hráčských příspěvků pro sezonu 2017-2018:

Příspěvek HRÁČE:  2 000,- Kč / hráč / sezóna

Hráčský příspěvek lze platit ve dvou splátkách po 1 000,-Kč - podzim (do 30.9.)  – jaro (do 31.3.)

+ členský příspěvek FAČR : členové mladší 18 let a důchodci - 100,-Kč, ostatní členové - 200,- Kč